Po celý rok se prolíná dopravní výchova s ostatními předměty ve všech ročnících nižšího stupně. Během měsíce května si také všechny třídy vyzkoušely dopravní hřiště v Krnově. Žáci 4. a 5. tříd se ještě usilovněji začali v dubnu připravovat na dopravní soutěž, ve které měli porovnat své znalosti s ostatními spolužáky.

Přípravujeme se na soutěž …

Učili se dopravní značky, lámali si hlavu nad testy pro chodce i cyklisty a jízdu zručnosti trénovali na dopravním hřišti. Všem žákům se dařilo a mezi naše nejlepší cyklisty patří M. Bánovec, M. Trebulák a S. Šolcová ze 4. třídy, T. Kostelník, E. Poláchová a P. Síkora z 5. A , S. Kleckerová, T. Kamenárová a D. Priesečan z 5. B. Blahopřejeme vítězům a všem žákům přejeme i zbytek prázdnin bez nehod.

Foto a text Ludmila Grčková

Back To Top