Aby byla cesta dětí do školy opravdu bezpečná, zařadili jsme do našeho školního vzdělávacího programu“ Cesta“ dopravní výchovu.

S interaktivní tabule je i opakování zábavnější…

Již v měsíci září se děti učí poznávat dopravní značky, řeší dopravní situace a určují dopravní prostředky. Téměř všichni žáci z 3. A vlastní kolo.

Teď jen vybrat správnou barvu pastelky a…

Proto se v hodinách prvouky seznamují s pravidly, která musí jako správní cyklisté dodržovat. Pomáhá jim v tom digitální učebnice a práce na interaktivní tabuli.

Vidíte?

Ale to by zřejmě nestačilo. Daleko lepší je vše si vyzkoušet v terénu. A tak 3. A vyrazila do Krnova.

A na dopravním hřišti v Krnově si vše v praxi vyzkoušíte…

Na dopravním hřišti si všichni zopakovali znalost dopravních značek, naučili se zastavit na stopce, dát přednost v jízdě a vjíždět do kruhového objezdu.

Kruhový objezd již zvládáme…

Pro některé žáky to nebylo jednoduché, ale chybami se člověk učí. Proto si to určitě ještě brzy zopakujeme.

Foto Zdenka Závodná a Karel Knapp, text Zdenka Závodná

Back To Top