skip to Main Content

Dříve, než žáci 4. A a 4. B vyjedou na svém kole do silničního provozu samostatně, musí si osvojit potřebná pravidla. S tímto nelehkým úkolem jim pomohou lektorky ze Střediska volného času v Krnově. Kluci a holky se v první lekci, která trvala pět vyučovacích hodin, zaměřili na povinné vybavení jízdního kola. Zhlédli instruktážní video bezpečné jízdy. Zopakovali si také dopravní značky a vyzkoušeli test nanečisto.

Po namáhavé teoretické části výuky děti navštívily nedalekou prodejnu k doplnění energie. Pak společně započaly mnohem zábavnější aktivity. Dokazovaly svou zručnost mezi překážkami a projížděly dopravním hřištěm za respektování dopravních značek a pravidel. Nutno podotknout, že se čtvrťákům opravdu dařilo. Snad na jaře všichni obdrží průkaz cyklisty bez větší námahy. Musí však trénovat nejen praxi, ale hlavně ovládat teorii.

Foto Alena Václavíková, Vlasta Kopecká, text Alena Václavíková

Back To Top