Ve středu 6. prosince nezahájili žáci 3. A, B klasicky hodinou českého jazyka, ale besedovali s policistkou Janou, která jim poutavou formou připomněla, jak zajistit bezpečí své i ostatních osob v ohrožení. Za pozornost darovala všem komiksový časopis Sešit plný průšvihů.

V pátek dorazil zkušený hasič Kamil, ten navštívil třeťáky již podruhé. Společně si zopakovali důležité informace, které se od něj dozvěděli už v loňském roce.

Žáci si v modelových situacích nacvičovali ohlašování požáru, přivolání první pomoci nebo oznámení krádeže a násilného chování.

Zhlédli video se záznamem zásahu hasičů při požáru auta. Záchranář ochotně dětem odpovídal na všetečné otázky týkající se jeho atraktivního, ale zároveň rizikového povolání.

V závěru upozornil na hrozící nebezpečí při používání pyrotechniky v období Vánoc a Silvestra.

Foto a text Alena Václavíková

Back To Top