Téměř dvě hodiny plné emocí prožili osmáci a deváťáci při besedě s Lubomírem Müllerem, autorem románu Schody do nebeského pokoje. Ten nechal žáky nejen prostřednictvím ukázek z knihy nahlédnout do nejniternějších zákoutí své duše.

Všechny vtáhnul do příběhu první lásky, šikany i ztráty spolužáka. Těžké životní události, které spisovatel sám prožil, vyvolaly v zaujatých posluchačích pocity lítosti, vzteku, hněvu, ale také obdivu a radosti.

Žáci se rovněž seznámili s pojmem tvůrčí psaní a dostali „jednoduchý návod“ na to, jak se stát spisovatel. Autor literatury pro dospívající čtenáře svým projevem skutečně zaujal. Důkazem toho může být vypůjčení všech Müllerových románů ze školní knihovny.

V závěru setkání Lubomír Müller ještě individuálně pohovořil s těmi, co by se rádi vydali na profesní dráhu spisovatele. Bohužel času nebylo mnoho, a tak alespoň touto formou vyřizujeme pár vzkazů.

„Přeji hodně štěstí pří psaní další knihy.“ (Jakub Varecha, 9. B)

„Velice vás obdivuji za to, jak zvládáte vyprávět lidem svůj příběh. Nebojíte se sdělit vlastní prožitky.“ (Sabina Šimková, 9. B)

„Netrapte se tím, co se stalo. Není to vaše vina.“ (Michaela Kalužnická, 9. B)

„Vaše čtení se hezky poslouchalo.“ (Barbora Huserová, 9. B)

Foto Adam Ondrusz a Katka Kynická, text Nela Akritidis Čtvrtníčková

Back To Top