Hodiny literatury absolvují žáci 6. ročníku teprve od září. Již ale rozpoznají základní literární druhy a některé žánry. Od začátku prosince se věnovali baladám Karla Jaromíra Erbena ze sbírky Kytice. Období adventu přímo vybízelo k přečtení básně Štědrý den. Šesťáci se seznámili nejen s vánočními zvyky našich předků, ale také s tím, jak ošemetná může být touha člověka po poznání své budoucnosti.

Při práci na interaktivní tabuli žáci pracovali v programu AcitvInspire. Nejprve do textu přetahovali životopisná data Karla Jaromíra Erbena, potom přiřazovali motivy k jednotlivým baladám a podle veršů měli rozpoznat, o kterou lyrickoepickou skladbu se jedná. To vše by ovšem nebylo možné bez předchozí znalosti vlastního textu sbírky. Šesťáci si tedy přečetli Vodníka, Polednici a Kytici. Díky povedené filmové adaptaci F. A. Brabce se seznámili také s obsahem Svatební Košile a Zlatého kolovratu.

Pomyslnou třešničku na dortu pak představovala návštěva divadelního představení ve Slezském divadle v Opavě. Žáci ze svých lóží napjatě sledovali osudy hrdinů, s kterými se velmi dobře seznámili již ve školních lavicích. Při skupinové práci pak již nikomu nečinilo větší obtíže doplnit chybějící slova do notoricky známých veršů. Šesťáci se ovšem s Erbenovou sbírkou ještě definitivně nerozloučili. Po vánočních svátcích je čeká ústní zkoušení vybraných balad zpaměti.

Foto a text Nela Akritidis Čtvrtníčková

Back To Top