Překrásné dopoledne prožili žáci 2. B s lesním pedagogem paní Blankou Drahotušskou. Ráno se s ní setkali nad vodárnou, kde si všichni vyprávěli o zvířatech, rostlinách, hmyzu, potůčcích i studánkách, které najdeme v lese.

S paní Blankou Drahotušskou, lesním pedagogem…

Při cestě lesem plnili různé úkoly – poznávali stromy podle listů, jehlic, plodů i kůry. Se zavázanýma očima se mazlili s kmeny stromů a poslouchali různé zvuky, které les vydává.

To by jeden nevěřil…

Dozvěděli se, na co jsou v lese lapače, a že si sojka čistí peří v mraveništi. Nakonec si děti vyrobily obrázky z přírodnin. Paní Blance děkujeme za pěknou vycházku a mnoho nových informací.

Foto a text Ludmila Grčková

Back To Top