Ani tropické letní teploty a uvolněná atmosféra závěru školního roku neodradila na třicet mladých autorů od prezentace svého literárního dílka. Žáci druhého stupně se tentokrát sešli v prostorách učebny hudební výchovy, kde se pochlubili tím nejlepším, co v uplynulém ročníku v hodinách slohu stvořili.

Vynikající atmosféru podpořila rozličnost jednotlivých prací. Paní učitelky českého jazyka ocenily především milou naivitu dětí ze šestých tříd a názorovou vyspělost jejich starších kolegů. Přehlídka slohových útvarů byla skutečně pestrá. Žáci z šestého a sedmého ročníku se zaměřili především na vyprávění, popis, charakteristiku a dopis. Zatímco osmáci a deváťáci volili spíš náročnější úvahová témata.

Losuje se pořadí soutěžících…

Jen těžko rozhodnout, čí práce byla ta nejlepší. Každá se vyznačovala určitou formou jedinečnosti. Posluchače zaujal výkon Tomáše Matějky, Ivety Dvořákové, Davida Borského, Sabiny Viedermanové či Anny Eliášové. Velkou pochvalu si zaslouží také žáci z 6. B, a to hlavně za hojnou účast. Třeba příští rok přibude k osmi nadšencům z této třídy ještě někdo.

Autorů bylo opravdu hodně…

Říká se, že poezie dnes nemá na růžích ustláno. Toto tvrzení však vyvrátil Daniel Weiss s básní Školník. Ódou, oslavující pana Miroslava Frančáka, pobavil natolik, že po bouřlivém potlesku se zúčastnění dožadovali ještě jednoho opakování.

Kluci se určitě neztratili…

Všem mladým spisovatelům přejeme krásné prázdniny plné inspirace a zážitků, které v příštím školním roce zajisté zúročí při své další literární činnosti.

Foto Karel Knapp a Taťána Kurečková, text Nela Akritidis Čtvrtníčková

Back To Top