Komunitní centrum se ve středu 18. května stalo dějištěm historicky prvního autorského čtení na naší škole. Šestnáct odvážných z šestých až devátých tříd přečetlo svým spolužákům povedené texty slohových prací. Na chvíli si tak vyzkoušeli, jak se při prezentaci nové knihy cítí spisovatel před potenciálními čtenáři.

Patrik pobavil…

Vhodné texty vybrali žákům vyučující českého jazyka. Šesťáci a sedmáci se zaměřili na jednodušší slohové postupy. Vedle vypravování veselých historek nechyběly ani charakteristiky příbuzných a přátel. Žáci z osmých a  hlavně devátých tříd ve svých pracích nostalgicky zavzpomínali na zážitky ze školy a školních výletú. Nechyběla ani zamyšlení nad vlastní budoucností a budoucností lidstva.

Všichni pozorně poslouchali a dobře se bavili…

Na závěr všechny „malé spisovatele“ čekala sladká odměna a informace o tom, že všechny přednesené texty budou souborně vydány a použity pro výuku slohu v příštím školním roce.

Foto Renata Doležalová, text Nela Čtvrtníčková

Back To Top