Najít vhodný termín autorského čtení se každoročně jeví jako nadlidský úkol. Na konci května nejsou ještě dopsány a opraveny veškeré slohové práce, s ubývajícími dny závěru školního roku zase silně klesá motivace žáku k účasti.

Navzdory tomu ve středu 22. června zaznělo v prostorách hudebny téměř třicet nejpovedenějších textů školního roku 2015/2016. Během obou pololetí mají žáci za úkol napsat celkem čtyři kontrolní slohové práce. Slohové postupy i témata se v jednotlivých ročnících liší.

I letos od těch nejmladších zazněly dojemné charakteristiky rodičů, sourozenců a kamarádů. Sedmáci nás zase prostřednictvím popisu pracovního postupu nalákali na dobrůtky, které dovedou sami připravit.

Osmý ročník se naučil psát výklad, recenzi a úvahu. Poslední zmíněné se pak nejčastěji věnovali žákyně 9. tříd. Ohlížely se zpátky do doby, kdy poprvé zasedly do školních lavic, nebo naopak přemýšlely nad tím, co je v budoucnu čeká.

Tímto děkuji vyučujícím českého jazyka za rétorickou průpravu žáků a paní učitelce Glötzerové za přichystání příjemného prostředí hudebny.

Foto a text Nela Akritidis Čtvrtníčková

Back To Top