Školní asistent nebo asistent pedagoga je dnes nedílnou součástí každodenní výuky. Žáci i učitelé si již zvykli, že je s nimi ve třídě ještě někdo další. Asistenti pomáhají nejen žákům se specifickými poruchami učení a chování, ale i celému třídnímu kolektivu. K dispozici jsou rovněž pedagogům, kteří jeho přítomnost ocení zvláště v početných třídách nebo organizačně náročnějších hodinách.

Výuka českého jazyka tak v 7. B probíhala nejen pod vedením vyučující, ale i školní asistentky Silvie Kaňa a asistentky pedagoga Hany Škrochové, díky níž mohla být část hodiny realizována formou paralelního vyučování. Máváním červených a zelených kartiček si žáci společně zopakovali, co si pamatují o zájmenech. Následovalo rozdělení do dvou skupinek. V obou skupinách probíhaly tytéž činnosti, avšak díky menšímu počtu žáků se práce jevila jako daleko efektivnější. Při některých aktivitách pak žáci pracovali pouze ve čtveřicích. Jejich úkolem bylo přiřadit jednotlivá zájmena ke správnému druhu.

Ti nejrychlejší měli ještě možnost prohlubovat své znalosti u interaktivní tabule. Po cvičeních  v pracovním sešitě následovala výuka již v rámci celé třídy. Za pomoci moderní techniky si žáci připomněli skloňování zájmen. Poslední aktivita pak zvedla všechny ze židlí. Děti chodily po třídě  a hledaly, kam umístit zájmeno, které si vylosovaly.

Konec hodiny pak patřil celkovému zhodnocení. Různé formy týmové výuky patří do dnešního inkluzivního školství. Podstatná je však skutečnost, že tento způsob práce baví učitele, asistenty  a hlavně děti.

Foto Regína Hajná, text Nela Akritidis Čtvrtníčková

Back To Top