skip to Main Content

S žáky sedmého ročníku jsme se vydali na dobrodružnou cestu po největším světadílu světa. Putovali jsme pustinami Sibiře, ale také navštívili nejhustěji zalidněné části Indie a Číny, kde počet obyvatel přesahuje více než jednu miliardu. V nejchudších oblastech jsme viděli, jak lidé pracují na polích a používají zastaralé nástroje a zvířata. Naproti tomu jsme zavítali do Japonska, kde za člověka pracují roboti.

Po stopách horolezců jsme vystoupali na nejvyšší horu světa Mount Everest a také se ponořili do Mariánského příkopu, který je nejhlubším místem na zemi. Tyto a mnohé další zajímavosti jsme se dozvěděli na naší cestě po Asii. Získané znalosti bylo potřeba si ověřit nejen formou testů a ústního zkoušení, ale také zábavnou formou.

V úvodní části hodiny se žáci rozdělili na dvě skupiny, které proti sobě soutěžili v různých zeměpisných disciplínách. Velkou pomocí nám byla interaktivní tabule, kterou máme z projektu „Další etapa modernizace vybavení ZŠ Město Albrechtice“ regionální číslo CZ.1.10/2.1.00/30.01597. Vybavení nám sloužilo k promítání vlajek, známých osobností, ale i souřadnic a nejznámějších pojmů z Asie. Feedback žáků na tyto formy soutěží v hodinách zeměpisu byl velice pozitivní.

Foto a text Lubomír Grček

Back To Top