Apple Crumble je lehký dezert původem z Velké Británie. Připomíná tak trochu český drobenkový koláč. Na jednoduchý recept narazila 7. B v učebnici Project 2 v hodině angličtiny.

Proto se žáci rozhodli, že si sami tuto anglickou pochutinu ve školní kuchyňce připraví. Zároveň taky pořídili instruktážní video, abyste Apple Crumble mohli vyzkoušet i vy.

Poslední dva měsíce se sedmáci věnovali tématu „Food and drink“. Apple Crumble nebyl jedinou britskou specialitou, s níž se seznámili. Již vědí, jak připravit Welsh Rarebit, co je to Marmite nebo Worcester Sauce. Poznali rovněž stravovací zvyklosti obyvatel na ostrovech.

Všichni se také bavili u videa na (ne)obvyklý recept. Nejprve dostali žáci za úkol doplnit chybějící slova v popisu pracovního postupu na čerstvé guacamole. Po zhlédnutí snímku si pak prostřednictvím slovních hříček rozšířili slovní zásobu.

Mohlo by se zdát, že se v průběhu čtvrté lekce 7. B jen bavila kuchtěním, sledováním videa či prací na interaktivní tabuli. Není tomu ovšem tak.

Značné nároky na ně kladla také gramatika. Děti musely zvládnout učivo o počitatelných a nepočitatelných podstatných jménech, s tím související členy a/an, some/any, a little/a few, how much/many a taky člen určitý the. A jak se jim to podařilo, ukáže velký opakovací test, nejméně oblíbená část vyučování. K výuce jsme využili vybavení, které máme z projektu „Další etapa modernizace vybavení ZŠ Město Albrechtice“ regionální číslo CZ.1.10/2.1.00/30.01597.

Video Regína Hajná, foto a text Nela Akritidis Čtvrtníčková

Back To Top