skip to Main Content

Slovní zásoba čtvrté lekce učebnice Project 3 byla mimo jiné zaměřena na problematiku určování směrů a dotazování se na cestu. Osmáci už umí potřebná slovíčka, dokážou popsat svoji cestu z domova do školy, zeptat se a odpovědět na otázku, jak se dostat na požadované místo.

Při osvojování nového učiva žáci využívali interaktivní tabuli. Po doplnění rozhovoru zakreslovali danou trasu do mapy v interaktivní učebnici. Nakonec i oni sami vyrazili do terénu. Ještě ve škole se rozdělili do tří skupin. Každá z nich pak obdržela instrukce s podrobným popisem cesty a pokyny k bezpečnostním pravidlům. To vše pochopitelně v angličtině.

Potom už se mohli osmáci vydat do ulic města. Každá skupinka šla jinudy, cílový bod však byl společný, kavárna Residence naproti autobusovému nádraží. Po pár minutách se již první žáci objevili na stanoveném místě, museli však ještě splnit jeden úkol. Najít požadovaný autobusový spoj nečinilo nikomu obtíže.

Pak už na všechny čekalo slibované překvapení. Palačinka  s marmeládou a se zmrzlinou potěšila snad úplně všechny. Než ovšem došlo na sladkou tečku, zakreslili osmáci zdolanou trasu do plánku obce. Své znalosti teď zajisté zúročí nejen v praxi, ale také v opakovacím testu celé lekce.

V hodinách využíváme vybavení, které máme z projektu „Další etapa modernizace vybavení ZŠ Město Albrechtice“ regionální číslo CZ.1.10/2.1.00/30.01597.

 

 

Foto Romana Chrenšťová, Jan Mlčoušek, text Nela Akritidis Čtvrtníčková

Back To Top