skip to Main Content

Ačkoli cizí jazyk máme pouhé dva měsíce, už je toho plno, co jsme se stihli naučit. Dokážeme se anglicky pozdravit a představit se, pojmenujeme spoustu věcí ve třídě, ani barvy či číslovky od 1 do 10 nám nedělají problém. A jak vypadá naše hodina angličtiny? S paní učitelkou se přivítáme a společně si zopakujeme slovní zásobu, ať běžným pojmenováváním věcí kolem nás, vypracováním pracovního listu nebo hrou.

V naší knížce sledujeme příběhy hrdinů, díky kterým si projdeme látku již známou nebo úplně novou. Je tam také spousta písniček, bez nich by se naše hodina prostě neobešla. Do repertoáru nám nedávno přibyla jedna o motýlcích, u které nepoužíváme motýlky pravé, ale ty papírové, a zopakujeme si u ní znalosti barev. Každá hodina nám nesmírně rychle uteče, většinou se na závěr stihneme ještě protáhnout za zvuků naší oblíbené Baby Shark nebo If you´re happy and you know it clap your hands.

Foto Regína Hajná, text Mária Horňáková

Back To Top