Výuku v moderní jazykové učebně se sluchátky si nyní mohou žáci ještě více užívat, protože díky projektu „Další etapa modernizace vybavení ZŠ Město Albrechtice“ regionální číslo CZ.1.10/2.1.00/30.01597 byla učebna dovybavena novou interaktivní tabulí.

Jazyková učebna…

Moderním zařízení nám umožňuje pracovat s interaktivními učebnicemi angličtiny, doplňková cvičení z internetu řešíme online a stejně tak pracujeme s informacemi, které se týkají reálií anglicky mluvících zemí.

Opakujeme slovní zásobu…

V dnešní hodině se šesťáci věnují nácviku poslechu s porozuměním. Nejdříve si zopakují slovní zásobu, která je klíčová pro úspěšné zvládnutí úkolu. Přitažlivá forma cvičení, ve kterém třídíme daná slovíčka podle určitých kritérií, láká k tabuli i ty žáky, kteří jindy přenechávají iniciativu ostatním.

Zapisujeme správné odpovědi…

Během poslechu si zapisujeme správné odpovědi, pak se snažíme interpretovat celé vyprávění. Na závěr si ověříme pomocí interaktivního cvičení správné řešení celého úkolu.

Práce na interaktivní tabuli nás baví…

Interaktivní tabule nám pomáhá soustředit celé naše úsilí na nácvik důležité dovednosti a je zárukou, že intenzivní výuka angličtiny může být vedena zábavnou formou.

Foto a text Simona Martínková

Back To Top