Ve znalostech z anglického jazyka se mezi sebou utkali žáci třetí třídy. I když měli angličtinu teprve první rok, mohli se pochlubit, že už toho hodně ovládají. V malé tělocvičně si pro ně starší kamarádi z páté třídy připravili soutěžní úkoly.

Dvojice soutěžících vyrazily na start. Za každý splněný úkol obdržely body. Děti tvořily jednoduché věty podle obrázků, poznávaly barvy, třídily kartičky s jídlem a oblečením, přiřazovaly obrázky s předložkami, podle hmatu poznávaly předměty v kouzelné krabici.

Třeťáci museli věci nejen pojmenovat v angličtině, ale zvládli napsat i jednoduchá slovíčka. První tři dvojice byly odměněny drobným dárkem a ostatní sladkostí za snahu. Anglický desetiboj si určitě zopakujeme i v příštím roce.

Foto a text Regína Hajná

Back To Top