je název školního časopisu. Mladí redaktoři z různých tříd se scházejí každý čtvrtek a učí se vytvářet pro své spolužáky i jejich rodiče zajímavé články, rozhovory, doplňovačky, křížovky a pro nejmladší omalovánky nebo vystřihovánky. První číslo k dispozici zde.

Back To Top