Od pondělí 2. dubna 2012 jsou dvěma stovkám žákovských strávníků vydávány obědy v náhradní výdejně. Zdá se, že vše probíhá bez zásadních problémů. Co tomu ale předcházelo? Nelze to pojmenovat jinak než „Akce kulový blesk“. Ve čtvrtek 29. března o půl druhé opouštěli poslední strávníci školní jídelnu.

O půl hodinu později se začalo s vyklízením jídelny, s odvážením a přesunem stolů, židlí i nepotřebného nádobí k uložení mimo stravovací areál, s ukládáním potravin do přechodného skladu i přepravě bílé techniky do kuchyně mateřské školy, ve které budou naše kuchařky připravovat obědy k převozu do výdejny.

Provoz školní kuchyně před zahájením rekonstrukce…

Za dvě hodiny bylo po všem. Pracovníci krnovské firmy Ekotempo si v pátek převzali staveniště k realizaci projektu „Stavební úpravy a modernizace ZŠ Město Albrechtice – kuchyně a jídelna“. Poděkování za přípravu přechodu školní jídelny do přechodného režimu přípravy stravy a jejího výdeje si zaslouží všechny pracovnice školní jídelny pod vedením paní Darji Stýskalové.

Náhradní výdejna včetně místonosti pro stolování č. I

Za mimořádnou pomoc při úklidu ve výdejně stravy nesmíme zapomenout poděkovat všem p. uklízečkám, za vstřícný přístup ředitelce MŠ Dagmar Lapuníkové a všem pracovnicím kuchyně MŠ pod vedením Stanislavy Kozelské. Ocenit musíme i pomoc pana Romana Romanidise, nezištného řidiče tradičně sponzorsky zapůjčeného nákladního auta z vozového parku místního podnikatele pana Zdenka Baláše a řady dalších pracovníků a přátel školy.

Náhradní místnost pro stolování č. 2…

Z nich namátkou můžeme jmenovat Miroslava Frančáka mladšího, Dana Jurčíka, Regínu Hajnou, Milana Pokorného a jeho syna Davida, Honzu Borského, Josefa Ulčáka a především našeho pana školníka Miroslava Frančáka. Vše podstatné o průběhu přípravných aktivit bylo podrobně uvedeno v článku z 12. března 2012 pod názvem „Od prvního dubna v jídelně jinak“.

Pan školník převáží poslední zbytky věcí do MŠ…

Krátkou ukázku ze stěhování a nynějšího provozu školní jídelny, výdeje obědů žákům a zahájení stavebních úprav na modernizaci ZŠ Město Albrechtice – kuchyně a jídelny můžete vidět i na přiloženém videu.

Foto-video a text Karel Knapp

Back To Top