A je to! Radovali se Pat a Mat, když se jim podařilo 27. ledna 2011 zapsat do školy 44 nových kamarádů. Žádný z budoucích školáků se nebál.  S radostí pomáhali Patovi a Matovi plnit nejrůznější úkoly, aby mohli nastoupit do první třídy.

Devět let ve škole uteklo jako voda a z malých prcků, kteří se před pár lety snažili co nejlépe odpovídat na jednoduché otázky, rozpoznávat barvy, kreslit a řešit jednoduché úkoly, jsou mladé slečny a mladí pánové, co mají zcela jiné starosti.

V pondělí 8. června 2020 je čekají přijímací zkoušky na střední školy. Všichni jim držíme palce, ať jsou při nich stejně optimisticky naladěni a stejně úspěšní, jak tomu bylo u zápisu do první třídy.

Foto Karel Knapp, text Regína Hajná

Back To Top