skip to Main Content

Rozvrhy hodin 2020/2021…

Od dnešního dne jsou dostupné pod odkazem zobrazeným v horním menu k prohlížení rozvrhy hodin podle tříd na webu školy. Rodičům a žákům byly rozvrhy zaslány prostřednictvím systému Edupage.   Rodiče dětí, které docházejí na I. stupeň, mohou  sledovat obsah výuky rovněž…

celý článek

Seznamy prvňáčků…

Vážení rodiče budoucích žáků prvních tříd, ve školním roce 2020/2021 otevíráme dvě první třídy. Třídní učitelkou I. A třídy je paní učitelka Zdenka Závodná, třídní učitelkou I. B třídy paní učitelka Regína Hajná. Své dítě najdete uvedeno pod registračním číslem,…

celý článek

Konečně zpátky do školy!

Různé obchody ve svých letácích připomínají školu kolikrát už počátkem srpna. Je jasné, že někoho to může vyloženě zlobit, když jsou prázdniny teprve v půlce. Zatímco škola sama sebe nepřipomene ani příliš brzy, ani příliš pozdě, ale opravdu v ten pravý…

celý článek

Provoz ve školní družině…

Činnost ŠD ve školním roce 2020/2021 bude obnovena v pondělí 24. srpna 2020. Od tohoto dne do 31. srpna se o přihlášené děti postarají paní vychovatelky v době od 8 do 15 hodin. Zahájení plného provozu v obvyklém rozsahu, tj.…

celý článek

Informace školní jídelny…

Paní vedoucí školní jídelny Darja Stýskalová sděluje všem současným i budoucím strávníkům, že aktualizovala informace k odběru obědů pro školní rok 2020-2021. Vše (jídelníčky, ceník, pokyny k úhradě stravného atd.) včetně kontaktních údajů je uvedeno pod odkazem Jídelna.  

celý článek

Nákup sešitů…

Sešity v balíčku můžete pro žáky navštěvující naši školu zakoupit v obchodě s papírnickým zbožím v Městě Albrechticích. Balíčky by měly být připraveny podle požadavků vyučujících s ohledem na ročník, který dítě bude od 1. září 2020 navštěvovat. Pokud máte…

celý článek
Back To Top