Na začátku byla dvě slova –  Mobilní Trilopark. Nevěděli jsme, co je to, s čím nás vlastně paleontologové z Prahy oslovují, a už vůbec ne, jestli nás to bude bavit. Ale řekli jsme si, že kdo nic nezkusí, nic nezíská.  A tak jsme jejich pozváním k nám získali nejen cenné informace o pravěku, několik fosilií do školní sbírky, ale také nadšení pro prasvět dinosaurů.

Po uskutečnění zmiňované akce Mobilní Trilopark , jsme ve třídě pokračovali formou projektové výuky ve vyhledávání dalších informací na toto téma. Projektová výuka je specifická způsobem práce. Ústřední téma (svět dinosaurů) se prolíná všemi předměty. Takže v tělocviku jsme si zahráli na masožravé a býložravé dinosaury. Tam jsme také pochopili způsob lovu predátorů ve smečkách a nutnost spolupráce.

Ve výtvarné výchově jsme je malovali. Tato činnost probíhala formou skupinové práce, ve které se pokračovalo také při kašírování dinosauřích vajíček nebo při vyhledávání informací o zadaném typu dinosaura. Z toho vyplývá, že jsme také četli, vyráběli, sledovali dokumenty a  hodně přemýšleli nad tématem.   Na úplný závěr každá skupina předvedla své výtvarné zpracování dinosaura, pojmenovala ho a něco málo o něm řekla ostatním ve třídě.

Foto a text Vladimíra Dudková

Back To Top