Návod ke zveřejňování Týdenních plánů …

Za zveřejňování úplných a obsahově aktuálních Týdenních plánů, které jsou na odpovídající úrovni po stránce jazykové, stylistické i typografické (správné mezery mezi slovy, umístění interpunkčních znamének atd. - základní pravidla jsou uvedena zde) zodpovídají třídní učitelky. Vytváříte veřejně dostupný dokument,…

celý článek
Back To Top