Zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek se blíží. Nejdříve se rozhodnutí dočkají žáci, kteří si zvolili učební obory. Již tento pátek, 22. dubna 2022, najdou na internetových stránkách jednotlivých středních škol rozhodnutí o přijetí pod svým registračním číslem.

Ostatní žáci si počkají na výsledky o týden déle. Centrum pro zjišťování výsledků zpřístupní ředitelům středních škol hodnocení uchazečů v jednotné přijímací zkoušce 28. dubna 2022. Po tomto datu ukončí ředitelé celkové hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů nejpozději do dvou pracovních dnů. Budoucí studenti jsou povinni odevzdat vyplněný zápisový lístek na střední školu do deseti pracovních dnů od zveřejnění výsledků.

Žáci, kteří nebudou přijati v 1. kole přijímacího řízení, dostanou rozhodnutí písemně. Poté mohou podat odvolání do tří pracovních dnů. V 2. kole přijímacího řízení není omezen počet podaných přihlášek.

Všem žákům držíme pěsti a přejeme, aby své registrační číslo našli mezi přijatými.

Back To Top