Z důvodu karantény bude od 4. 10. 2021 probíhat výdej do jídlonosičů v přední jídelně od 10.30 do 11.15 hodin. Podmínkou vstupu do budovy je respirátor nebo nanorouška. Změna je odvolání.

Back To Top