Zprostředkováváme vám odkaz na nový informační systém ISA+, který vám může poskytnout pomoc při hledání vzdělávací a profesní dráhy. Naleznete v něm všechny školy a obory vzdělávání, informace k přechodu na trh práce i do dalšího vzdělávání. Při výběru povolání vám pomůže i Profi test nebo prezentace pracovních činností. Velkým přínosem je ISA+ pro žáky se zdravotním postižením i pro ty, kteří mají studijní problémy. A nezapomeňte se poradit také s paní učitelkou Radkou Žlebčíkovou, kariérovou a výchovnou poradkyní.

Back To Top