Vybité baterie, poškozené a nepotřebné baterie budou v úterý 20. listopadu stejně jako při předchozích sběrných dnech shromažďovat při návštěvách tříd v době od 10.30 do 12.20 hodin členové Ekorady v rámci plnění cílů programu Recyklohraní. Jak se můžete zapojit? Přineste staré knoflíkové články, mikrotužkové a tužkové baterie, malé a velké monočlánky, ploché baterie a dobíjející baterie lehčí než 1 kg (nesbírají se baterie plně nabité, rezavé, tekoucí).

Back To Top