V rámci dodatečného rozdělení dotací z Rozvojového programu MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) pro rok 2007 získali paní učitelky Věra Mertová a Hana Macková ve spolupráci s vedoucím a předkladatelem projektu panem učitelem K. Handlířem 97 303 Kč na uskutečnění záměrů školy v ekologické oblasti.

Back To Top