Školní družina 17. ledna využila sněhové nadílky a udělala si malou zimní olympiádu.Ta proběhla na zahradě školy a zasportovala si všechna oddělení.

Po slavnostním zahájení, zapálení olympijského ohně a vztyčení vlajky s pěti kruhy, čekaly na děti čtyři disciplíny.

Soutěžily ve střelbě sněhovou koulí na cíl, kde ukázaly přesnost míření a odhad vzdálenosti.Druhou disciplínou byla výroba sněhových koulí za jednu minutu, což prověřilo jejich zručnost.

Na třetím stanovišti si děti zahrály na „mushery“. Zde prokázaly svou rychlost a zdatnost, co nejrychleji měly projet na bobech vytyčenou sněhovou dráhu.

Sněhová stavba byla poslední disciplínou malé olympiády. Ze soutěžících se stali sněhoví sochaři, kteří nám předvedli svou fantazii a představivost.

Druhý den proběhlo vyhlášení vítězů olympiády. Všichni závodníci si vybojovali sladkou odměnu.

Foto Adéla Jurčíková, Marie Kulichová, text Iveta Liďáková 

Back To Top