Jsme zvědavi, zda znáte to, co jsme o svém městě zjistili my – čtvrťáci.      Chcete-li, ověřte si své znalosti o Městě Albrechticích.

Pěšky  jsme prošli místní část Opavici (naše město jich má 10, připomeňte si názvy), došli do Linhartov a zastavili se ve zdejším zámku, kde nás s jeho historií i minulostí zámeckého parku seznámil kastelán pan Jaroslav Hrubý. (Kolik let má tamější starý dub?)

Prohlédli jsme si čistírnu odpadních vod, o jejíž činnosti za vydatné podpory milionů baktérií-vloček nám vyprávěl pan Mečislav Dlouhý. Do řeky se vrací průzračně čistá voda. (Máte představu, kolik jí čistička zpracuje za rok?)

Zavítali jsme i do pozdně barokního kostela Navštívení panny Marie, prohlédli si jeho výzdobu a zároveň právě probíhající výstavu obrazů malířů našeho města. Informoval nás jahen pan Marcel Jedelský. (Jak vysoká je kostelní věž?)

V městské knihovně nás přivítala  paní Horáková. Povídala nám o možnostech zapůjčování knih i časopisů a doporučila nám k přečtení nově vydané knížky. (Kolik knih vlastní naše městská knihovna?)

Pamětní deska na domě, kde byla kdysi šatlava pro jednoho vězně i albrechtický soud, nám připomněla rodáka Františka Gela, novináře, spisovatele a překladatele. (Kde se dům nachází?)

Pomník obětem válek poukazuje, že ani našemu městu se tehdejší boje nevyhnuly. (Kdy byly Albrechtice v roce 1945 osvobozeny?)

Na naší cestě nás provázeli  černošský sluha  z linhartovského zámku i albrechtický vodník, co sídlí v řece Opavici či loupeživí rytíři, kteří se skrývají v lesích na Žárech. (Znáte tyto či jiné místní pověsti?)

Beseda o historii Města Albrechtic i školy s paní Františkou Tkadlečkovou, bývalou učitelkou dějepisu,  uzavírá naše putování po zajímavostech města, v němž  žijeme. (Kdy byly Albrechtice založeny?)

Žáci 4. B

Back To Top