Do konce povinné školní docházky zbývá více jak čtyřiceti vycházejícím žákům jen několik málo hodin. Na MěÚ je v obřadní síni ve středu 27. června 2007 v 10.30 přivítá za doprovodu třídních učitelek a ředitele školy pan starosta Luděk Volek. Po ukončení slavnostního programu obdrží každý účastník pamětní list a drobný upomínkový dárek. Zapíše se i do pamětní knihy.

Back To Top