Oproti loňskému roku se třídy fotily s týdenním zpožděním ve čtvrtek 12. května 2011. Vše probíhalo jako obvykle, a přitom trochu jinak. Lavičky a upravený trávník zajistil pan školník.

9. A s paní učitelkou Magdalénou Handlířovou…

Příchod skupin žáků s jejich třídními učiteli opět organizovala panem zástupcem pověřená děvčata.  Vše stejné. Jen role vycházejících žáků získaly nové tváře.

9. B s paní učitelkou Pavlínou Kostelníkovou…

Své závěrečné focení pojali nejstarší žáci vážně i s trochou recese, kterou nepokazily ani třídní učitelky Magdaléna Handlířová a Pavlína Kostelníková.

A zde … (foto Anežka Synková, 9. B)

Paní fotografka neváhala a mimo oficiálních fotek deváťákům s úsměvem pořídila i fotky nevázanější. Vycházející kluci a holky tvoří dobrou partu a určitě budou mít po letech na co vzpomínat.

Foto a text Karel Knapp

Back To Top