Závěr kalendářního roku 2006 nepatřil jen vánočním besídkám a turnajům. Členové novinářského kroužku vydali další číslo školního občasníku – Záškolák. Vše po stránce obsahové i technické zpracovali zcela samostatně. Zpovzdálí je sledovala a radami pomáhala paní uč. Taťána Kurečková, vedoucí kroužku.

Back To Top