skip to Main Content

1. Bez svolení rodičů bych neměl/a poskytovat osobní informace, jako například adresu, telefonní číslo, telefonní číslo a adresu pracoviště rodičů, ani adresu školy, kam chodím. *

2. Setkám-li se s informací, která mne uvedla do rozpaků nebo pro mne byla nějakým způsobem nepříjemná, bez váhání se s tím svěřím svým rodičům.

3. Nikdy bych si neměl/a domlouvat schůzku s někým, s kým jsem již předtím komunikoval/a „on-line“ (e-mail, internetový „chat“ apod.), aniž bych se o tom předtím poradil/a s rodiči. Budou-li rodiče s takovou schůzkou souhlasit, pak se nejprve ujistím, že ke schůzce dojde na veřejném místě (tedy nikoli například v soukromém bytě, v nějakém odlehlém a nepoužívaném skladu apod.) a raději s sebou vezmu některého z rodičů.

4. Neznámým osobám nebudu nikdy posílat svou fotografii ani jiné věci, aniž jsem si o tom předtím promluvil/a se svými rodiči. *

5. Nebudu odpovídat na žádné vzkazy a dotazy pochybné povahy či na takové, které ve mně vyvolávají nepříjemné pocity. Není to přeci moje vina, že jsem je dostal/ a k ničemu mne to nezavazuje. Pokud mi budou takové vzkazy, výzvy nebo dotazy zaslány, hned se o nich svěřím rodičům, aby na ně mohli upozornit poskytovatele našeho internetového připojení.

6. S rodiči si domluvím pravidla, která budou platit pro můj přístup k elektronické poště a na internet. Dohodneme se na denní době, kdy budu moci navštěvovat internet a přijímat a odesílat e-maily, a na typech stránek, které budu moci navštěvovat.

7. Kromě rodičů nebudu nikomu dávat své heslo pro připojení na internet (ani těm nejlepším kamarádům).

8. Než stáhnu nebo nainstaluji nějaký software nebo než udělám cokoliv, co by mohlo nějak poškodit náš počítač nebo ohrozit soukromí mé rodiny, poradím se o tom s rodiči.

9. V „on-line“ prostředí se budu vždy chovat správně a nebudu dělat nic, co by obtěžovalo ostatní nebo by jim jakýmkoli způsobem škodilo.

10. Pomohu rodičům porozumět tomu, jak se lze on-line bavit a naučit se tam nové věci. Naučím je, co vím o internetu, počítačích a ostatních technologiích.

* Tato pravidla jsou míněna jako rady především mladším teenagerům. Ti starší již v dnešní době běžně sami nahrávají své fotky a informace o sobě například na internetové sociální sítě – ale i pro ně platí, že by přitom měli být maximálně opatrní.

 Zdroj: www.uoou.cz 

Back To Top