Zápis do prvních tříd pro školní rok 2012/2013 je připraven na čtvrtek 26. ledna 2012 od 10.30 do 17 hodin. Zákonným zástupcům a jejich dětem ze spádové i všem zájemcům z mimospádové oblasti školy se budou průběžně věnovat v informačním a komunitním centru školy paní učitelky z prvního stupně. Podrobné informace zveřejníme na počátku ledna. Případné dotazy vám obratem zodpovíme osobně, telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty kdykoliv, stejně jako v den zápisu.

Back To Top