• Marie Kulichová, Jitka Bartoníčková
  • Školní družina
  • 239× přečteno

Po několika letech školní družina opět zavítala na zámek do Slezských Rudoltic. Přihlásilo se 28 dětí ze 3., 4. a 5. tříd. Cestu tam i zpět jsme absolvovali autobusem. Na úvod nás přivítal pan kastelán Zemba. V celém areálu probíhá rekonstrukce, ale nic nám nebránilo v prohlídce. Příběh zámku začínal u krále střelců, nahlídli jsme také na nádvoří se studnou a dále pokračovali do kaple, ve které se do dnes konají společenské události, jako např. svatby, koncerty apod.

Každou místnost doprovázel zajímavý příběh, jako třeba ten o zámecké paní, která nebyla bílá, avšak překvapivě zahalená do černých šatů. Zámek patřil rodu Hodiců, ten jsme mohli spatřit na zdech, které zdobila spousta jejich obrazů. Jeden z nich byl šachový velmistr, a proto jsme se také dozvěděli o živé šachovnici. Přes strašidelnou místnost, královský sál a jídelnu jsme se přesunuli až do hudebního sálu, kde jsme zakončili naši výpravu.

Hladoví jsme se odebrali k Restauraci 13, kde nám poskytli zázemí pro naši svačinu a hygienu ve velmi příjemném prostředí. Dokonce děti dostaly zmrzlinu zdarma, za což ještě jednou majiteli moc děkujeme. Odtud jsme došli pěšky k autobusové zastávce u kostela a cestou jsme se kochali pohledem na domácí zvířectvo a úrodnou osoblažskou přírodu.

Foto a text Marie Kulichová a Jitka Bartoníčková

Back To Top