U příležitosti desetiletého výročí psaní se ZAVEM (vynikající programovanou výukou psaní všemi deseti) si žáci vyzkoušeli oblíbenou talentovou soutěž. Tentokrát se přihlásilo i družstvo příznivců psaní ZAV z řad učitelů a pracovníků školy ve složení: Marie Kulichová, Regína Hajná, Taťána Kurečková, Karel Knapp, Erika Kynická, Jitka Hlaváčková a Jana Muroňová.
Soutěžící byli rozděleni do dvou kategorií. 13 mladších žáků 3. – 5. tříd se utkalo ve čtvrtek 16. dubna Jejich úkolem bylo napsat za 20 minut co nejvíce cvičení od lekce 1. To se podařilo Danielu Ondrašíkovi ze 3. A, který napsal 59 cvičení. 2. místo si vybojovala Lenka Táborská z 5. B – dokázala napsat 57 lekcí. 3. místo s 51 lekcemi obsadili dva žáci: Petra Kociánová z 3. A a Štěpán Mičík z 5. A. I výkony ostatních žáků byly velmi vyrovnané, téměř všichni napsali přes 40 lekcí a zaslouží si velkou pochvalu.

Vládla soutěžní atmosféra ...

O týden později proběhlo velmi napínavé soutěžní klání starších žáků a jejich učitelů. Ti měli za úkol napsat během 30 minut co nejvíce cvičení od lekce 1 v programované výuce ZAV. O pomyslnou zlatou medaili soutěžilo 43 žáků. Na mnohých byla znát nervozita, ale také velká zvědavost. Ti, co právě nesoutěžili, mohli sledovat výkony svých kamarádů i učitelů na obrazovce hlavního počítače. A jak to všechno dopadlo? Výsledky byly obdivuhodné. 5. místo vybojovaly s 99 lekcemi Marie Čechová z 9. A a Lucie Kudělková z 9. B. 101 lekcí a 4. místo získala Kateřina Pecháčková také z 9. B. O 3. příčku se podělila děvčata z 8. B Anetta Martináková a Sandra Harmančinová – shodně napsaly úctyhodných 108 lekcí. 2. místo patří zaslouženě Lucii Hrbáčkové z 9. A za 113 lekcí. Absolutní vítězství si vybojoval Milan Musil ze 7. A, kterému se podařilo napsat 114 cvičení.

Začíná vyhodnocování výkonů ...

I výsledky družstva učitelů ukazují, že soutěž brali vážně, neboť cena útěchy byla jistá. Nejlépe si vedla Maruška Kulichová, která dokázala napsat 81 lekcí. O 2. a 3. místo se podělily Táňa Kurečková a Regína Hajná – obě napsaly 80 lekcí. Všichni soutěžící si odnesli za své výkony sladkou odměnu a ti nejlepší diplom a věcné ceny, které věnovalo pro žáky SRPDŠ. Blahopřání a velká pochvala patří všem 49 soutěžícím nejen za odvahu, ale také za velmi dobré výsledky.

Děkuji za pomoc při organizaci talentové soutěže Marušce Kulichové a Karlu Knappovi a také Ondru Gebauerovi za vytvoření pěkného diplomu pro nejlepší písaře.

Text T. Kurečková – ředitelka soutěže, foto: S. Klegová, A. Synková, J. Pecháček, K. Knapp

Back To Top