Krnov, Město Albrechtice (30.12.2005) – Fidel Kuba, týdeník Region.

Průzkum slangu využil i respondenty z Krnovska

V České republice byl právě ukončen internetový sběr dat zaměřený na průzkum slangu dnešních školáků. Do akce se zapojilo 27 000 mladých lidí ze 461 škol a nechyběli mezi nimi ani respondenti z Krnovska.

Můžeme začít vyplňovat dotazník ...

Lingvistům ke zkoumání poskytli svůj nekonveční slovník žáci ze Základních škol na Dvořákově okruhu a ve Městě Albrechticích a studenti Pedagogické a varhanářské školy v Krnově.

„Do průzkumu mluvy dnešních školáků se prostřednictvím elektronického dotazníku zapojilo 189 žáků z druhého stupně naší školy. Data získaná v projektu žákovský slang nyní bude vyhodnocovat výzkumná agentura Factum Invenio a Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR,“ uvedl ředitel albrechtické školy Karel Knapp.

Studenti a žáci si mohli vyzkoušet, co obnáší účast v rozsáhlém celoropublikovém dotazovacím projektu a získali tak představu, jak probíhá sběr dat pro seriozní vědecký průzkum.

Úloha respondentů spočívala v tom, že žáci druhého stupně základních škol a studenti prvních dvou ročníků středních škol vyplnili v počítačových učebnách elektronický dotazník.

Závěrečná zpráva průzkumu bude k dispozici asi za měsíc. „Máme příležitost zjistit, jak se dnes děti vyjadřují. O tom, že se neformální mluva školáků liší od běžného jazyka, nikdo nepochybuje. Nás zajímá především inovace studentského slangu a jeho územní rozrůzněnost, kterou může široce koncipovaný průzkum postihnout,“ uvedl Karel Oliva, ředitel Ústavu pro jazyk český AV ČR.

Back To Top