Záchrana lidského života je bezesporu hrdinský čin. Před několika dny se Amélie Konvičková, žákyně z 9. B, takovouto hrdinkou stala. Bez váhání poskytla první pomoc muži v bezvědomí, když čekala na autobus. Díky znalosti postupu při resuscitaci člověka překontrolovala životní funkce a následně zahájila masáž srdce, dokud se muž neprobral. Mezitím žena čekající na zastávce zavolala záchrannou službu. Za svůj hrdinský čin jí byla udělena pochvala ředitele školy.

Back To Top