Jedná se o elektronické párování žáků, sloužící k získávání partnerství mezi evropskými školami. V hodinách angličtiny navázalo v minulém školním roce všech dvacet žáků z 5. B pod vedením paní uč. Magdalény Handlířové zkušební spolupráci se školou v  polském městě Lublin v rámci projektu s názvem Picture of our life (Obrázky našeho života). Projekt je rozdělen do tří částí – představování jednotlivých dětí, velikonoční zvyky a  tradice a prezentace vlastní školy. Děti při navazování kontaktů prostřednictvím internetu s úspěchem využívají znalosti jazyků, práce s digitálním fotoaparátem i s využitím výpočetní techniky. Vzájemná spolupráce bude určitě pokračovat i ve školním roce 2008/2009.

Back To Top