Za poznáním tovární výroby se vydala naše 5. třída v pondělí 26. září. Když jsme se dozvěděli o exkurzi do továrny Kofola Krnov, nikdo z nás nečekal, že prožije tak zajímavé dopoledne. U hlavní brány se nás ujala paní Dimitrová (mimochodem bývalá žákyně naší paní učitelky). V zasedací místnosti nám promítla prezentaci o historii i současnosti výroby nealkoholických nápojů. Každý z nás mohl ochutnat vybraná pití.

Nabídkce ochutnat nápoje z firmy Kofola nešlo odolat …

Pak jsme soutěžili ve skupinách i jednotlivě. Skládali jsme puzzle či poznávali podle chuti nealkoholický nápoj tamější výroby. Pro nejlepší byly připraveny drobné odměny. Další část dopoledne byla vyplněna samotnou prohlídkou výrobních hal. Napřed nám chvíli trvalo, než jsme se ustrojili do plášťů a čepic na jedno použití, což je zde nutné z hygienických důvodů.

Museli jsme dodržovat přísná hygienická pravidla …

Viděli jsme třeba, jak se vyrábějí nové plastové láhve, do kterých se plní nápoje, jak důkladně probíhá čistění vratných sklenic na sirup, jak celou výrobu řídí počítače nebo že 14 různých složek tvoří základ oblíbeného nápoje. Vlastně poprvé jsme se na chvíli stali součástí pracovního procesu továrny. Výlet do Krnova jsme završili prohlídkou výstavy obrazů v Bauerově kavárně a samozřejmě velkou porcí točené nebo kopečkové zmrzliny.

Děkujeme panu MVDr. Františku Smělíkovi za pomoc s organizací třídní akce.

Text a foto: Páťáci a Taťána Hazuchová

Back To Top