Celý týden se děti z prvních tříd těšily na výlet do Olomouce, kde navštívily Pevnost poznání. Nejprve nám slečna animátorka objasnila pojem pevnost a vysvětlila nám, k čemu v dřívějších dobách sloužila.

K výkladu jí pomáhaly obrovské komiksové obrázky s dobovými vojáky v čele s generálem Laudonem a Marií Terezií. Děti si mohly vyzkoušet vojenské uniformy a prohlédnout velká děla, ze kterých se kdysi střílelo. Pevnost jim sloužila jako sklad.

Dnes je budova využívána ke vzdělání a zábavě hravou formou. V expozici Fascinující vodní svět se děti prošly korytem řeky, kde si mohly prohlédnout v nadživotní velikosti různé vodní živočichy a naopak pod mikroskopem zkoumat části těl drobných organismů a řas.

Nejvíce se nám ale líbila expozice Rozum v hrsti. No uznejte, komu se podaří vlézt si do mozku a sledovat myšlenky v akci? Za prozkoumání stálo také oko. 

V tomto oddělení jsme mysleli i na páťáky, protože zde by si mohli vyzkoušet, jak funguje kladkostroj, váhy, páka i závaží.

Také milovníci logických her, rébusů a hlavolamů by si přišli na své. Jedinou věc jsme nevyzkoušeli, a to byl gyroskop. Přístroj, který slouží k vesmírnému výcviku. Každý by si to rád zkusil, ale tolik času jsme neměli, protože nás čekala prohlídka poslední expozice nazvaná Světlo a tma.

Využití světelného záření dává široké možnosti a vřele doporučujeme k zhlédnutí. Až příště znovu pevnost navštívíme, nezapomeneme projít hvězdnou bránou a přenést se do vesmírného světa planetária.

Tentokráte jsme svůj čas už vyčerpali a bylo potřeba se vrátit domů. A co by to byl za výlet bez nákupů? Tak honem jsme ještě nakoupili pro sebe a své blízké dárečky a už jsme ujížděli k domovu. Za všechny tyto pěkné získané zážitky vděčíme paní Janě Murové, která nám zaplatila dopravu autobusem. Moc děkujeme.

Foto Iveta Liďáková, text Zdenka Závodná

Back To Top