Videokamery, fotoaparáty, hlava na hlavě. Rodiče a hlavně hodně dětí. To všechno v obřadní síni městského úřadu. Na středu 21. června 2005 připravily paní uč. z mateřské školy – Stanislava Kozelská a Helena Blažková – pasování nejstarších dětí na školáky.

Aby bylo rozloučení s „mateřinkou“ opravdu důstojné, přišly děti pozdravit budoucí třídní učitelky prvních tříd z naší školy – Zdenka Závodná a Regína Hajná.

Slavnostní projev přednesl starosta Města Albrechtic, pan Petr Šolc. Je také autorem tří následujících fotografií.


Už se na vás moc těším...

Jsme skoro školáci...

Slibuji

Back To Top