Z elektrárny až do zámku putovali žáci 5. tříd. V posledním květnovém týdnu se spolu s třídními učitelkami a dvěma studenty Pedagogického lycea Krnov vypravili do „Školy v přírodě.“ Na 5 dnů se jim stal domovem rekreační areál Losinka v Rapotíně. Některé děti byly poprvé více dnů mimo domov bez rodičů a sourozenců.

Beseda v elektrárně ...

Cestou tam jsme navštívili přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně a prošli se kolem její spodní i horní nádrže. Protože nám přálo počasí, měli jsme nádherný výhled na blízké i vzdálenější vrcholy Jeseníků včetně nejvyšší hory Pradědu. Také jsme se zastavili v Šumperku a podívali se na pěší zónu tohoto města.

V plné sestavě ...

Další dny jsme se seznámili s výrobou ručního papíru ve Velkých Losinách a prohlédli si tamější zámek. Přímo tropické počasí nás provázelo při koupání v termálním bazénu. V bohatém programu nechyběly sportovní aktivity, procházky, karneval, diskotéka a tombola, do které přispělo cenami mnoho rodičů páťáků. Některé ze sladkostí i věcných cen byly odměnami k diplomu v různě zaměřených soutěžích. Oranžová a zelená trička s logem naší školy pocházejí z dílny pana Rostislava Krále a odlišila žáky 5. A od 5. B třídy.

Večerní zábava ...

Pobyt přispěl k utužování přátelství mezi spolužáky, stmelování třídních kolektivů a ukázal praktičnost, samostatnost, sebeobsluhu, hygienické návyky nebo dodržování pravidel slušného chování na veřejnosti každého žáka i jinak, než-li je tomu ve školních lavicích a budově školy.

Tradiční výuka se odehrála v netradičním prostředí klubovny nebo obývacího pokoje. Ve skupinách si žáci zpracovali „miniprojekt“, který si s sebou přivezli zpět do školy.

Foto Eva Rusinská a Adéla Hazuchová, text Taťána Hazuchová

Back To Top