Jedeme do Vídně, pojeďte s námi. Jednodenní prosincový zájezd do Rakouska je určen pro deváté a osmé ročníky, tedy pro žáky, kteří se učí už alespoň jeden rok německy. Hlavní náplní zájezdu budou vánoční trhy před vídeňskou radnicí, které jsou největší a nejkrásnější v Evropě. Navštívíme rovněž adventní trhy před zámkem Schönbrunn a zájemci se mohou podívat i dovnitř.

Následovat bude prohlídka města a pochopitelně volno na nákupy. Cena zájezdu včetně pojištění je 890 Kč. Vstupné do zámku se platí zvlášť a stojí 7 Euro. Kapacita zájezdu je omezena na 40 míst, přednost tedy mají ti, kteří dříve zaplatí zálohu (u paní učitelky Veroniky Glötzerové).

Prostudujte si předběžný harmonogram zájezdu, termín bude upřesněn. Auf Wiedersehen in Wien!

cca 4:30 – 5:00 hod. ráno – odjezd od školy
cca 10:00 hod. – příjezd do Vídně
cca 10:00 hod. – 12:00 hod. – vánoční trhy před zámkem Schönbrunn, možnost prohlídky zámku (pro skupinu nutná rezervace předem)
cca 12:00 – 12:30 hod. – přejezd autobusem CK do centra Vídně
cca 12:30 – 15:00 hod. – okruh po památkách s průvodcem (Hofburg, Stephansdom, Maria-Theresienplatz…)
cca 15:00 – 17:00 hod. – osobní volno na vánočních trzích před radnicí
cca 17:00 hod. odjezd
cca 22:00 – 23:00 hod. – návrat do Města Albrechtic.

V ceně zájezdu je zahrnuto komplexní cestovní pojištění od pojišťovny UNION, zahrnující úrazové pojištění, pojištění léčebných výloh, pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění storna zájezdu ze zdravotních důvodů.

 Foto Milan Pokorný, text Veronika Glötzerová

Back To Top