Pan Tomas Graumann, který byl jedním z tak zvaných „Wintonových dětí“, navštívil nás v úterý 16. února. Při své smůle měl v životě neuvěřitelné štěstí. Byl zachráněn panem Nicolasem Wintonem, třicetiletým britským obchodníkem, který zorganizoval a uskutečnil v roce 1939 záchranu 669 židovských dětí z předválečného Československa. Vyprávěl nejen o svém dětství v Československu a ve Skotsku, ale zajímavé byly i jeho další životní osudy.

Pobýval na Filipínách, ve Spojených státech a od roku 1993 žije opět v České republice. Se svou ženou má čtyři děti a deset vnoučat. Je stále velmi aktivní, přednáší a vyučuje angličtinu na gymnáziu. Jeho přednáška v angličtině byla tlumočena do češtiny a současně doprovázena počítačovou prezentací. Také jsme měli možnost sledovat ukázky z filmu Síla lidskosti, jenž byl věnován siru Nicolasi Wintnovi, skromnému člověku, který neváhal a pomohl, když to bylo třeba. Celá akce byla nesmírně poutavá a jsem velmi ráda, že jsme měli možnost se jí zúčastnit.

Foto Anežka  Synková – 8. B, text Jana Pokorná a Anežka Synková

Back To Top