V pátek 6. října 2006 navštívil Město Albrechtice Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavské diecéze.

V rámci biskupské konference je členem komise pro výchovu a vzdělávání, kde má na starosti regionální školství.

Během náročného pracovního dne přijal pozvání pana starosty Petra Šolce k návštěvě MěÚ, našel si čas i na setkání s nejstaršími žáky a vedením školy.

V průběhu více jak hodinové besedy odpověděl na velké množství dotazů, které se týkaly jeho názorů na všechny oblastí života.

Před ukončení návštěvy se pan biskup zapsal do kroniky, prohlédnul si prostory a vybavení školy, zajímal se o úspěchy i problémy při výchově a vzdělávání dětí.

Zaujaly jej informace o práci žáků s výpočetní technikou v průběhu celé školní docházky,výsledky žáků na soutěžích i při přijímacím řízení na střední školy.

Mons. František Václav Lobkowicz

Klidně se ptejte

Back To Top