Po prvním kole schvalovacího řízení výzvy č. 57 v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání OP VK obdrží škola dotaci ve výši 212 481,00 Kč. Výzva č. 57 je určena na rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy a rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základní školy.

Finance jsou určeny na nákup nářadí a dalšího dovybavení stávající školní dílny . Pracovní název projektu reg. č. CZ.1.07/1.1.00/57.0187 nese název „Tvoříme v dílnách“.

Back To Top