Vážení rodiče,

od 25. května bude žákům 1. až 5. tříd opět umožněna prezenční výuka ve škole. Rádi bychom zjistili, zda budete vaše dítě od tohoto data do školy posílat či nikoli. Výuka je dobrovolná. Děti, které nebudou do školy docházet, budou pokračovat v dálkovém vzdělávání jako doposud. Ve skupině bude maximálně 15 dětí, klasická výuka bude probíhat dopoledne od 7.45 do 11.25, odpoledne dětem nabízíme zájmové vzdělávání nejdéle do 16 hodin. Nejpozději 22. května vás budeme informovat  o tom, kterým vchodem bude vaše dítě do školy vstupovat a v jaké učebně se bude výuka konat. Podle zájmu bude zajištěno i stravování ve školní jídelně. Vše bude probíhat za přísných hygienických postupů a podmínek, které stanovilo MŠMT.

Ve skupině může být maximálně 15 dětí, jeden žák v lavici, mezi lavicemi musí být rozestupy. Složení skupin je neměnné po celou dobu opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole, a to až do 30. 6. 2020. Žáka nelze zařadit do skupiny později než k 25. 5. 2020.  Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků.  Žáci musí mít minimálně dvě roušky na den a sáčky na jejich odkládání.  Ve společných prostorách školy děti roušky musí mít, ve třídách bude záležet na domluvě mezi žáky a učitelem. Ranní družina není povolena, taktéž výuka tělesné výchovy není možná. Aktivity mimo areál školy jsou vyloučeny. Pobyt venku může probíhat jen na pozemku školy. Vzdělávací aktivity budou organizovány pravidelně každý den a zajišťují je pedagogičtí pracovníci. V odpolední části vzdělávací a výchovnou činnost zajistí vychovatelé nebo asistenti pedagoga.

Ministerstvo zdravotnictví ČR stanovilo rizikové faktory, které jsou uvedeny v čestném prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, jež vám také zasílám v příloze a jež před nástupem dítěte do školy vyplněné a podepsané odevzdáte.  Ministerstvo doporučuje , aby zákonní zástupci zvážili všechny rizikové faktory, a pokud žák patří do rizikové skupiny, rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Pokud se rozhodnete, že dítě do školy bude chodit, vyberte, o jaké služby máte zájem: (časy nástupů do školy budou pro jednotlivé skupiny upřesněny po zjištění zájmu o docházku)

Možnost 1 – pouze o dopolední výuku od 7.45 do 11.25, po vyučování žák odchází domů

Možnost 2 – o dopolední výuku (viz výše) a oběd ve školní jídelně (poté žák odchází domů)

Možnost 3 – o dopolední výuku bez oběda a odpolední zájmové vzdělávání – nejdéle do 16.00 hodin

Možnost 4 – o dopolední výuku, oběd ve školní jídelně a odpolední zájmové vzdělávání – nejdéle do 16.00 hodin

Skupiny dětí budou tvořeny ročníkově (promíchány děti z A i B) podle zvoleného typu výuky. Jednu skupinu budou tvořit děti přihlášené na dopolední výuku, druhou skupinu budou tvořit děti přihlášené na dopolední i odpolední výuku. Může se tedy stát, že děti nebude učit paní učitelka z jejich třídy, ale paní učitelka z vedlejší třídy.

Své rozhodnutí sdělte své třídní učitelce přes EduPage nejpozději do 18. května 2020. Stačí napsat: mám zájem/nemám zájem, v případě zájmu napište, kterou z možností jste zvolili.

Čestné prohlášení zde.

Metodika MŠMT Ochrana zdraví zde.

 

Back To Top