Abychom našim žákům co nejvíce přiblížily les a jeho význam, využily jsme nabídku a pomoc lesních pedagogů p. Blanky Drahotušské a p. Luboše Kmínka. Věnovali se dětem celé čtvrteční dopoledne 17. června 2010 v lesích mezi Petrovicemi a Zlatými Horami. O revír Janov se stará právě jmenovaný lesník – hajný p. Kmínek.

Spolu s čerstvou absolventkou lesnické školy Kateřinou Kmínkovou měli pro žáky připraveny informace a úkoly, které ve třídě nelze realizovat. Děti například měřily pomocí speciálního přístroje výšku stromů, odhadovaly stáří stromů a následně si na letokruzích ověřovaly jejich skutečný věk, sledovaly spady kůrovců do lapačů, poznávaly větvičky a listy rozličných dřevin, pozorovaly lesní podrost atd.

Všichni absolvovali i Naučnou stezku sv. Rochus, která je přivedla třeba i pralesem – sto let nedotčeným lidskými zásahy – až na Biskupskou kupu do nadmořské výšky 890 m. Pohled z tamější rozhledny do sluncem prozářené krajiny všem připomněl krásy české přírody. A tak žáci zkušenostmi získanými v lesním prostředí splnili jedno ekologicky zaměřené téma učiva přírodovědy a zároveň si rozšířili své znalosti o regionu, jenž je jim domovem.

Eva Rusinská, Taťána Hazuchová – třídní učitelky

Back To Top